AA

Skoleskibet Danmark togt 1956 – 57.

 

Efter afsluttet mellemskoleeksamen, startede jeg på Esbjerg Sømandsskole i 1954, derefter mønstrede jeg, som messedreng på S/S Fylla, Rederiet ”Masutten”, det ældste kulfyrede, søgående skib i den danske handelsflåde (bygget i Kbh. 1906), efter 3 mdr. i Nord/østersøfart blev det solgt. Derefter mønstrede jeg, som dæksdreng på  M/S Morelia, ØK på en rejse til Indien, så var jeg med M/S Anne Louise, Rederiet Phønix, Esbjerg, en mindre coaster i fart på Nordeuropa - Middelhavet som ungmand.

 

Efter at have sejlet til søs i 2 år, skulle jeg så med ” Danmark”, jeg havde en ide om at læse til styrmand på et senere tidspunkt, kravet var 4 års sejltid heraf 2 år i et sejlskib, hvilket dog kunne klares med et togt på et skoleskib.

 

Den 2. juli 1956 mønstrede jeg, som elev/ungmand på ”Danmark”, som lå på Holmen, København.

Efter mønstringen ombord fik jeg udstukket elevno. 63, på styrbordvagt, ligeledes havde jeg nokken på fokken, når vi skulle sætte og bjærge sejl.

 

De første 2 1/2 måneder sejlede vi i danske farvande, så vi kunne lære at betjene det store sejlskib, vi var kommet ombord i. Vi gik til Snekkersten, som på det tidspunkt var fast ankerplads for ”Danmark”, her lærte vi alt om sejl, den løbende og faste rigning, samt meget mere, jeg blev på det tidspunkt ”udnævnt” til fast motorbådfører, hvilket var en tjans, som jeg var meget glad for, når vi senere lå på svaj på reden i fremmede havne på vintertogtet.

 

Sommertogt i danske farvande gik til Nyborg, Slipshavn ( Kaptajn Knud Hansens fødested) Sønderborg og Kogtved Sømandsskole, (Rederiet Lauritsen), vi oplevede, de havde en endnu hårdere disciplin end ombord hos os, på Kogtved foregik alt gang i løb, så galt var det dog ikke ombord, og så skulle de også lære at danse. Når talen falder på disciplin, tror jeg vi gik i en meget hård skole, som måske også var nødvendig, hvis så mange elever skulle trække på samme hammel, vi var 120 elever i alderen fra 15 til 19 år, her imellem 5 elever fra Indonesien, et eksempel på noget af den første danske ulandshjælp.

Ved slutningen af sommertogtet mønstrede drengene fra Georg Stage, så var vi fuld besætning til vintertogtet til troperne.

Efter sommertogt på 2 1/2 mdr. havde vi nogle dage fri, så vi kunne komme hjem for at sige farvel til familien, som vi ikke havde set siden vi mønstrede.

 

Den faste besætning bestod af Kaptajn Knud Hansen, mellem os elever kaldet ”Kong Knud”.

En navnkundig, dygtig, striks og hård sømand med mange års erfaring i uddannelse af sejlskibs-elever. Knud Hansen havde ført skibet under 2. verdenskrig, hvor Danmark lå på USA’s østkyst og uddannede ca. 5000 unge amerikanske cadetter til USA’s marine.

1.styrmand Rømer, 2. styrmand Bendtsen, 3.styrmand, Maskinchef, 2. mester, læge, telegrafist, hovmester, kok, bager, sejlmager, tømrer og fire understyrmænd.

 

Det var ved at være efterår i Danmark, så det skulle blive dejligt at komme syd på, vi gik over nordsøen med kurs mod den Engelske Kanal, Madeira, Tenerife, Cape Verde, over Atlanten med passaten, men også det stille bælte nord for ækvator.

På Karibien besøgte vi Charlotte Amalie, Virgin Island, Gran Cayman, Kingston, Jamaica, Nassau, Bahamas, derefter op til Jacksonville, Florida, hjemhavn for ”Danmark” under krige, hvorefter vi gik til Bermuda.

 

Fra Bermuda, sejlede vi hjem over Nordatlanten på vintersejllads, det var en hård tørn, nu var Danmark et lille sejlskib, vi måtte ligge underdrejet flere gange p. gr. a. vejret, vi havde heldigvis en erfaren fast besætning, og vi drenge havde også lært at behandle skibet.

 

Som elev på skoleskibet fulgte der naturligvis også en stor del af oplevelser med, vi blev godt modtaget i de fremmede havne, der blev arrangeret udflugter, fester, vi kom på besøg steder, vi aldrig ville komme som privat personer og meget mere, det vil være for omfattende at komme ind på her.     

Efter vi havde afsluttet togtet med skoleskibet, blev vi spredt for alle vinde, mange fortsatte til søs, en del læste og fortsatte deres karriere til søs hele livet, nogle sejlede i nogle år og gik derefter iland til forskellige job.

Men en af de tidligere elever Niels Højlund Hansen, Rederiet Nordane Shipping A/S, Svendborg, tog et initiativ og samlede tidligere elever til sammenkomster ved flere lejligheder, jeg har deltaget i 2 af dem, den første hvor vi deltog i kaproning mellem tidligere elever fra ”Georg Stage” og ”Danmark”,  med efterfølgende besøg ombord på ”Danmark”, som lå i Svendborg, det var en sjov oplevelse og så vidt jeg husker, vandt vi.

Anden gang jeg deltog, var i 2001, hvor vi havde 45 års jubilæum, et gevaldigt godt arrangement, vi mødte ved middagstid ved det Maritime Center i Svendborg, gik ombord på skonnerten ”Håbet”, som vi sejlede med på Svendborgsund med frokost ombord, efterfølgende blev vi indkvarteret på hotel, om aftenen var der arrangeret middag med indlagt underholdning bl.a. sømandssange og nogle gevaldigt dygtige damer, som underholdt med Can-can mm.

Aftenen sluttede med et besøg på et af byens værtshuse, derefter var alle klar til at gå til køjs.

Næste morgen var der morgenskafning med alt hvad der hørte til, hvorefter vi rejste hjem.

En stor tak til Niels.