Skipper Iversen og frue.

Mine bedsteforældre Valdemar og Anne-Marie Iversen, som

tilhørte havets husmænd, blevet foeviget i Vikingen

marts 1934

En tak fra dommerfuldmætigen fra Skive

Artiklen i Vikingen

Billede af de to "Gamle" Skipper Iversen var født i 1885 fruen et par år efterArtiklen" Styrhuset"

Slut