Tilbage Home Links Gæstebog Port of Call Næste  

 

     
 
6. november 1954.   4. februar 1955.
Skive     Boom, Belgien
  Koks-/Messedreng.  

 

 
 

Rederiet Progress
( "Masutten" ).

Link: Fylla rejser

 

 
       
  Messepetter.
 
 
 

Efter jeg havde gennemgået kurset på Statens Søfartsskolen i Esbjerg; startede min karriere til søs, jeg søgte forskellige rederier, det første jeg hørte fra var "Masutten", hvor jeg fik tilbudt hyre, som messedreng ombord på et af deres ældre skibe S/S Fylla, det var bygget på Kjøbenhavn's Flydedok & Skibsværft i 1906.
Fylla var en gammel kulbrænder en af de sidste under dansk flag, jeg mener det var det ældste søgående skib i "Den Danske Handelsflåde".

                                        Kamre..

i sådan et gammelt skib boede dæksbesætningen under bakken, med kakkelovn, som ikke altid kunne varme dvs være tændt når der var dårlig vejr, fyrbøderne boede under pooppen, hvor der også var en locker, hvor man opbevarede øl og sodavand, det var et hårdt arbejde for en dreng at slæbe kasser hen over agterdækket, der var jo 50 i kasse dengang.
Officererne boede midtskibs i hver sit kammer, kokken og jeg boede i hver sit, men vi havde så kaldet hamonikakøjer, det vil sige at jeg sov i overkøjen, men i mit eget kammermed kokken i underkøjen.

                            Arbejde som dreng.

Arbejde som messe/kahytsdreng i så gammelt et skib, som Fylla var en oplevelse i sig selv, når ser tilbage på det i dag, arbejdstiden i søen, jeg blev purret ud kl. 0315, der skulle pures ud og serveres i officersmessen til 4 -8 vagten og ligeledes til den afgåede vagt, så kunne Petter gå til køjs igen, for at blive purret kl. 0600 igen, nu skulle der gøres kamre rent, og nu skulle en ny vagt have morgenmad, dagen gik med skiftevis rengøring, bakstørn, der var mange måltider i løbet af en dag, jeg havde et par timer fri efter middag.
Bakstørn og rengøring var et kapitel for sig, hvor vi i dag er bare lukker op for det varme vand, foregik det med en pøs under et steamrør, jeg kan ikke huske hvordan, det var, når vi badede, hvis gjorde det.

Opbevaring af vores mad var også anderledes, jeg er ikke sikker på at fødevarerkontrollen i dag ville godkende det, på brodækket havde vi en stor kasse en isboks, hvor man opbevarede vores kød jeg tror op til en måned, det var ikke en fryser, men kølingen fore gik med isblokke, som blev pakket sammen med kødet, men selvfølgelig en forbedring i forhold til til tidligere tids salttønder. Kabyssen var naturligvis, som alt andet ombord kulfyret, så det var et en anderledes job kokken havde, men der var dejligt varmt i kabbyssen, det benyttede vagten sig også af om natten, når det var koldt på dækket.

Jul til søs (link)

 

                                 Nord-Østersøfart.

Vi sejlede i Nord / Østersøfart, første rejse var til Gävle i Sverige efter props til minerne i England,  efterfølgende lastede vi kul til Næstved, vi havde en meget hård tur på vej hjem over Nordsøen, der var flere skibe, som var i havsnød, Gerda Toft
* forliste lillejuleaften i den sydlige del af Nordsøen, ved Helgoland
Vi havde også havari, som det gamle skib det var, havde vi styremaskinen stående midtskibs med kæder på dækket, så med dækslast af kul satte kæderne sig fast og dæksbesætningen måtte rigge nødwirer hen over dækslasten, men vi klarede det.
Skipperen sagde til mig efter vi ankom til Næstved :" Petter det var lige ved at blive både din første og sidste rejse ", så alvorligt var det. Skippere overvejede på et tidspunkt, om han skulle beordre alle mand på broen, men vi kom helskindet til DK.
 
Det var en hård start på livet til søs, at mønster i sådan en gammel slæde, med bakstørn i messen og rengøring på officerskamrene, under land hjalp jeg til tider fyrbøderne med lempe kul, så vi var godt sorte af alt det kul såvel til fyr, som last.

Den sidste rejse gik til en lille plads i Belgien, som hedder Boom, hvorfra vi rejste hjem, Fylla var blevet solgt til et rederi fra Belgien. På den sidte rejse under dansk flag sejlede Fylla med den formidable fart 8 knob/time.

I 1955 tog det 24 timer at rejse til Danmark fra Belgien. 

 

 

 

Som det fremgår  af
 de tekniske detaljer
var S/S Fylla et gammel
skib, det sejlede under
anden verdenskrig
 i udeflåden, og
deltog i invasionen
(
D-dag ) i 1944.

 

 

 

 

 

WW2 - People's War  "S.S. Fylla"

by novareba

You are browsing in:

Archive List > Royal Navy

Contributed by 
novareba
People in story: 
Richard Glinn
Location of story: 
On Board Ship
Article ID: 
A2062397
Contributed on: 
19 November 2003
As a merchant seaman during the war, I was sent to join a ship called the S.S.Fylla lying in the docks at Port Talbot.
During the war, one was directed to the Shipping Office to sign on a ship, not knowing anything about the vessel. We had no idea what it was carrying, where it was going, how big it was, nothing. - You could quite well have been directed to go as a passenger to the United States or Canada to crew a Liberty ship or 'Fort' ship.
However, the Fylla, as I soon discovered was something I didn't expect. It was a Danish ship and I was the only Briton out of the crew. I had signed on for six months, that was the minimum you had to spend on a ship at that time. It was strange at first, although all the crew could speak good English. I discovered the ship had been in England when Denmark was invaded in 1940. Of course this meant they were unable to return home. The crew often shawed me photographs of their families, it was sad they had no idea what was happening to them. Strangely enough it was a very happy ship, it was more like being with a family, very easy going compared to other ships I had been on. Captain Larsen was just like a father, everybody was on the same level.
After leaving the Fylla I often wondered did they ever survive the war. Years later I made enquiries at the Registrar of Shipping at Cardiff and to my great joy I learned the old 'S.S. Fylla' had returned home to Denmark in November 1945. Can you imagine what it must have been like, the feelings of the crew after five long years away to see their families again. Let's hope that this story had a very happy ending.

 

Skibstekniske Detaljer
 

S/S FYLLA
 København
Kendings OYDL
Rederi Progress D/S
Værft: Kjøbenhavn's Flydedok
& Skibsværft
Byggeår 1906 
 IHK. 438
Fremdrift Damp
BRT. 775    TDW. 1135
Indkøbt 1918
Solgt 1955
 
 
 

FYLLA (NPRS) Bygget 1906 i København “Flydedok & Skibsværft”HK-438

D.LST.STL.L-211,2 B-30,7 D-13,1 BRT 775 NET 455 TDW 1135.

Fart 9 Byg.Nr.58..T3CY.FL+SK.

Maskinskade den 29 okt.1906 i Østersøen p.r. Torneå-Lissabon med Træ

Højtryksstempel itu, rep. i København.

Mistet dækslast den 2 nov.1906 i Nordsøen under storm på samme rejse

Solgt 1918 til D/S Progress (Marius Nielsen),Kbh.”FYLLA“.

Tørnet kaj den 1 marts 1934 i Shoreham p.r. Norrkøping-Shoreham med

Træ…lettere beskadiget..

Kollideret den 14 dec.1935 i Kielerkanal p.r.Kotka-Shoreham med Træ

med GE s/s”BORDSEE”..En del ovenbords skader..

1940-1945 Engelsk flag “FYLLA“.

Kollideret den 11 marts 1952 i Kielerkanal p.r.Warnemunde-Anterpen

i Ballast, med GE s/s”PITEA”.skibside ud for øverste kulbunker re-

vet op + læk, grundsat, slæbt til Holtenau af Bugserbåd for rep.

Grundstødt den 6 nov.1953 i Sælhundeholmløb, p.r.Dunston-Skive med

Koks,.Bj.den 6 nov.af Redningsskib..

Matros A.E.Frederiksen omkommet den 24 feb.1954 i Fraserburgh under

fortøjning,under forhaling,Wire sprang.

Solgt 1955 til Boomche Scheepslooperij,Boom.Belgien.for ophugning

 

Gerda Toft

 som forliste lillejuleaften 1954


POLITIKEN, København fredag den 24. December 1954

 
 

 

 

          Dampskibs-Aktieselskabet Progress (Copenhagen)

[Flag of Dampskibs-Aktieselskabet Progress]

 image by Ivan Sache, based on Joseph Nüsse website

White flag with a red seven-pointed star in the middle, an elongated and symmetrical Danish national flag placed along the upper edge of the flag, and a red stripe charged with progress in white placed along the lower edge of the flag. I guess this is an other Maersk-related company.
Ivan Sache, 16 November 2002

No, not Maersk. Besides, the company seems to have gone belly-up in the summer of 2000. There was talk of a management buy-out, but that seems to have failed.
Ole Andersen, 16 November 2002

Dampskibs-Aktieselskabet Progress (Copenhagen). Assuming that this is the company now known as D/S Progress, it is still shown by Lloyds operating through Progress Ugland Ltd. which is a joint venture with Ugland International Holdings plc, formed around 1999. Whether the flag is used by this concern is unknown. D/S Progress is shown as being formed 1904 and again by presumption it is the company [as D/S A/S Progress] which was operated by Marius Nielsen & Söhn and used their flag as shown elsewhere on this page. This association seems to have altered around 1960 when O. Amsinck are shown as the operators, from the same address. By the early 1970s Amsinck are no longer mentioned and D/S A/S Progress seem to have ceased as shipowners around the latter 1980s, next being traced as D/S Progress in the late 1990s. Nothing is known of when the flag shown here was adopted.
Neale Rosanoski, 27 April 2004

Masutten
                    

Rederiet " Progress blev i daglig tale benævnt Masutten, det kom af, at man havde ry for i rederiets skibe at male dækkene med en blanding af dieselolie, tjære og lignende som blev betegnet som masut."
mazut.
[SØF41-42/2004 p.18 sp.3]

Fyrbøder

 

         

Efter ombygning 1949


                                    

 

Messboy.

 

When I had past  the Seamannschool, did my time at sea start, I was writing to several shipping companies to find a job, the first I had a positive answer from, was Progress also called “ Masutten”, they did offer me a  job, as mess boy onboard there oldest steamship “Fylla” build in Copenhagen 1906.

Fylla was an old coal burner, one of last under Danish flag, the crew told me; she was the oldest seagoing ship in the Danish merchant marine.

We were sailing in the North-/ Easter sea run, our first trip was to Gävle, Sweden to load props to the mines in England, when we hade unloaded our cargo, did vi load coal for Naestved, DK.

It was a very tough trip, on the way home crossing the North sea in December, there were other ships in trouble in the same storm, the Danish motor ship “Gerda Toft” was lost and the hole crew lost there lives, the day before Christmas eve 1954.

We was also In trouble, as an old ship, we had our steering machine midships width chains to the rudder aft, we were loaded with coal on deck,  a piece of coal was stuck in the chains so it impossible to steer, but  the deckcrew was rigging a wire over the deck cargo, we arrived safe to Naestved after a difficult and hard trip over the North sea.

The captain told me after our arrival “ Kurt it could have been your first as well as your last trip at sea” it was more serious  than I had thought.  

It was a very tough start on life at sea, to start as mess boy, on an old ship I should serve the officers in the mess, cleaning there cabin, and help the cook. My day started 3 clock in the morning and I was finish about 7 in the evening, when we were at  sea. My days was a little shorter, when we stayed in port.

Our last trip was to a little place I Belgium called Boom, we were all paid off, Fylla was sold to Ship-owner from Belgium, the crew should take the train back to Denmark,  it was a 24 hours travel with train 1 1955.      

 

 

 

  As you can see from the teknical data S/S Fylla was an old ship, she was sailing  under british flag during 2. woldwar, where she participatede under The invation( D-day) i 1944

 

  Teknical data

S/S Fylla     OYDL
Copenhagen
Ovner. Shippingcom: Progress
Build 1906
Kjøbenhavn's Flydedok
& Skibsværft
IHK 438
BRT. 775    TDW. 1135
Steam /coal
Bought 1918
Sold 1955

 

 

TOP    
  Tilbage Home Links Gæstebog Port of Call Næste  

Fylla rejser

Port of Call

 Top